Oud en nieuw fotowerk, een expositie van Rudi Klumpkens  t/m februari

 

De jongste expositie van de Tilburgse fotograaf Rudi Klumpkens laat – volgens de titel – oud en nieuw werk zien. Het onderscheid tussen oud en nieuw is in dit geval echter relatief, omdat gedurende de looptijd van de tentoonstelling steeds werk wordt toegevoegd aan de al aanwezige collectie. De expositie kan derhalve ook worden opgevat als een speciale werkperiode, waarbij de omvang en het formaat van de beschikbare exporuimte wordt ingezet om werk aan te brengen en op nieuwe manieren te laten zien.

Bij binnenkomst wordt de aandacht meteen getrokken door een grote afdruk van bloemen, knoppen en bladeren in een sterk rood-groen contrast. De foto is geprint op een fleece-deken die, aan de muur bevestigd, een prachtige samenspraak laat zien van onderwerp en drager. Naast dit indrukwekkende beeld zijn er in de expo meer voorbeelden te zien van deze toepassing, niet alleen aan de muur, maar ook op de vloer en in relatie tot verschillend meubilair, wat een bijzondere kijkervaring oplevert.

Sommige foto’s, zoals gepresenteerd in lijsten, boeken of op een stapel, zullen de bezoeker wellicht bekend voorkomen, omdat die reeds langer circuleren in het Tilburgse, in de vorm van ansichtkaarten. De stad dient zich hier op verschillende verrassende, onverwachte en nu en dan surreële manieren aan voor de lens.

Het totale werk van Rudi Klumpkens wordt zó divers onder de aandacht gebracht dat de kijker een diepe inkijk krijgt in oeuvre en beweegredenen van de fotograaf. En uit de getoonde collectie blijkt maar weer dat deze van vele markten thuis is.

Voorbeelden zijn onder andere de kleurrijke portretten van allerhande onbekende passanten en bekende collega’s.

In de landschappen en de afgemeten fragmenten daaruit blijkt een fijnzinnig gevoel voor detail: de speciale blik van de fotograaf op natuur, plantengroei, waterspiegelingen en met name het wisselende daglicht veroorzaakt hier en daar een gevoel van vermenselijking van zo’n landschap.   

Abstractere beelden, vaak ontstaan door de keuze van uitsneden uit museale situaties, interieurs, stadse architectuur en/of constructieve elementen, laten goed zien hoe de fotograaf, als kijker en scheppend kunstenaar, zijn keuzes maakt en daarop beeldende beslissingen neemt.

Zeer fraai is de publicatie die is gemaakt bij de verwerving van een nieuwe automaat voor de Tilburgse beiaard – die zich bevindt in de toren van de Heikese kerk. Het boekwerk is terecht meegenomen in deze expo. Meteen wordt duidelijk hoezeer het hier thuishoort.

De tentoonstelling Oud en nieuw Fotowerk van Rudi Klumpkens biedt een groot scala aan beelden en soms een nieuwe kijkwijze op een bekend veronderstelde wereld.

Langs deze weg wordt U van harte uitgenodigd om dit zelf te komen vaststellen.

Paul Bogaert ©2022

Rudi Klumpkens, Oud en nieuw fotowerk

Van december 2021  t/m  februari 2022

Bredaseweg 256  

5038 NM Tilburg

(voorm. behuizing van de Paardebloem/Boekenschop)

Open: Vrijdag t/m zondag 13.00 – 17.00 uur en op afspraak 06 54214503